Zeytin ağacı, meyvesi ve yağı yüzyıllar boyunca insanlar tarafından kullanılan çok değerli, uzun ömürlü bir Akdeniz ağacıdır. Efsanelere ve kutsal kitaplara bolca konu olan zeytin, barışı, bolluğu bereketi, bilgeliği ve ölümsüzlüğü simgeleyen kutsal bir ağaçtır. İnsanlığın doğuşu ile ilgili efsanede Âdem Peygamber’in tanrı ile barışını, Nuh Peygamber hikayesinde ise tufan sırasında doğa ile barışı simgeler. Antik dönemde Homeros’un “sıvı altın” dediği zeytinyağını Hipokrat şifa verici olarak tavsiye eder. Filozof Aristotales, zeytin ağacını daha geniş boyutta düşünerek zeytinin yetiştirilmesini bir bilim olarak nitelendirir. Zeytin öyle kıymetlidir ki; tarihin farklı zamanlarında bu ağacın korunması için çeşitli kanunlar çıkarılır.

Zeytin

Yunan mitolojisinde bir efsanede Atina şehrini hangi tanrının koruyacağı tartışma konusu olur. Tanrıların tanrısı Zeus bu durumu çözmek için tanrılar meclisini toplar ve der ki: “Bu şehre en değerli hediyeyi kim verirse bu şehri o koruyacaktır.” Deniz Tanrısı Poseidon denizlerden hızlı ve güçlü, savaşlarda çok yarar sağlayabilecek bir at çıkarır. “Bu atlarla dünyanın her yerine gider, ordular kurar, fetihler yaparsınız” der. Akıl, bilim ve sanat tanrıçası Athena ise aşıladığı bir yabani zeytin ağacını hediye eder. “Bu ağaç büyüyecek ve yüzyıllarca yaşayacaktır. Bu ağacın meyvesi ile beslenecek, yağının olağanüstü lezzeti yemeklerinize geçecek, sizlere şifa verecek ve gecenizi aydınlatacak” der. Yarışmayı Athena kazanır ve koruduğu bu şehre adı verilir. Efsanede at göçebeliği ve savaşı temsil ederken zeytin ağacı yerleşik düzeni, barışı, aklı ve medeniyeti simgelemektedir.

Zeytin ağacının yabani formu olan delice çalısını doğal makilik alanlarda görebilirsiniz. Ayrıca deniz seviyesine yakın bölgele zeytin bahçeleriyle doludur. Bununla birlikte Antalya şehir merkezinde bulunan Zeytin Park’ı ziyaret ederek, binlerce zeytin ağacı arasında gezebilirsiniz.

Anasayfaya dön