80 milyon yıldır dünyamızda var olan incir ağacı çok eski bir ağaç türüdür. Meyvelerinin besin değeri çok yüksektir. Yaklaşık 1200 canlı türünü besleyen incirin gövdesindeki yumrular doğurganlığı sembolize eder. Çok eski zamanlardan günümüze Ege ve Akdeniz kıyılarında tarımı yapılmaktadır. Anadolu’da incir üretiminin çok fazla olduğu Aydın ve Muğla illeri, tarihi coğrafya’da Karia bölgesi içindedir. İncir’in Latince adı “Ficus carica”da geçen “carica” kelimesi “Karia” dan gelmektedir. İncirin yapraklarındaki sütün hem tedavi edici hem de mayalayıcı özelliği vardır. Anadolu’da bugün dahi incir sütüyle peynir mayalanır.

incir ağacı

5000 yıl öncesinin Sümer yazıtlarında adı geçen incir, her zaman kutsal bir ağaç olagelmiştir. Ana tanrıça Kibele’nin ağacıdır. Budizm’den Yahudiliğe birçok inanışta incire rastlanırken Roma’nın kuruluş efsanelerinden Yunan mitolojisine birçok efsanede incir ağacı geçer.

Koruyucu İncir

Yunan mitolojisinde incir ağacının koruyucu özelliği vardır. Efsaneye göre Zeus, babası Kronos’u mağlup ederek Anadolu’ya yerleşir, babasını tutsak alır. Büyükannesi Gaia bu duruma çok üzülür. Önceleri desteklediği Zeus ile ihtilafa düşer ve onunla savaşa girer. Fakat artık çok güçlenmiş olan Zeus yıldırımlarıyla büyükannesi Gaia’nın peşine düşer. Bunun üzerine Gaia’nın oğlu Titan Sykeus yerden bir incir ağacı çıkarır ve annesi Gaia’yı incir ağacının altında tutarak Zeus’un yıldırımlardan korur.

İncir ağacını, Antalya Kaleiçi’nde, antik kentlerde ve köy evlerinin bahçelerinde görebilirsiniz.

Anasayfaya dön